Nabídka školení

Specializované pracoviště pro přípravu osob zařazených do krizových štábů, prioritně na úrovni obcí s rozšířenou působností. Příprava osob probíhá prostřednictvím vzdělávacích kurzů.

VZDĚLÁVÁCÍ KURZY NABÍZEJÍ:

 • simulaci reálných krizových situací vycházejících z historie a případových studií,
 • odbornost a zkušenost lektorů, jak z akademické sféry, tak i z praxe,
 • moderní technické vybavení a zázemí pro práci,
 • modulový systém kurzů šitý na míru,
 • zážitkové vzdělávání.

 

 

Vzdělávání osob zařazených do krizových štábů:

Koncept vzdělávání osob zařazených do krizových štábů sestává ze tří základních vzdělávacích programů:

 • vzdělávací program Základní odborná příprava,
 • vzdělávací program Nástavbová odborná příprava,
 • vzdělávací program Speciální odborná příprava.

V rámci školení se využívají následující způsoby odborné přípravy:

 • příprava jednotlivých funkcí ve štábu (dílčí příprava),
 • příprava skupiny vybraných funkcí (skupinová příprava),
 • příprava všech funkcí daného orgánu (komplexní příprava).

 

K získávání a rozvoji vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností v rámci školení pracovníků krizového managementu se využívá kombinace:

 • teoretické přípravy,
 • praktické přípravy.

Účastníci školení se poté podrobí ověření znalostí.