O projektu

Název projektu:

Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek integrovaného záchranného systému a orgánů veřejné správy.

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vybudování nového interaktivního výukového prostředí (nové školící pracoviště) umožňující kvalitní přípravu členů krizových štábů. Tento nástroj umožní provádění přípravy v podmínkách maximálně podobným reálným, včetně psychologických a časových hledisek. Mezi hlavní zaměření projektu patří výuka členů krizových štábů, bezpečnostních rad a složek IZS na úrovni obcí s rozšířenou působností pomocí simulace průběhu mimořádné události.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou pracovníci krizového managementu na všech úrovních veřejné správy a složek IZS.

Dílčí cíle projektu:

  • umožnit zvyšování odbornosti pracovníků v oblasti krizového řízení,
  • poskytnout účastníkům cvičení podmínky maximálně podobné praxi (včetně takových aspektů jako je časový stres, odpovědnost za rychlé a správné rozhodování a detailní pochopení rolí jednotlivých členů pracovních skupin),
  • zvýšit uplatnění a schopností absolventů.