Aktivity

Ověření nastavených simulačních procesů a scénářů pro řešení možných mimořádných událostí probíhá formou provádění pilotních praktických cvičení.

Řešitelé projektu děkují příslušníkům HZS ČR a všem studentům FBI, VŠB-TU Ostrava za vstřícnost, ochotu a spolupráci při ověřování funkčnosti pracoviště a jednotlivých scénářů mimořádných událostí.

Ukázky cvičení:

Přirozená povodeň – Bohumín

Zasedání stále pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností Bohumín se uskutečnilo dne 31.října 2013 z důvodu výskytu přirozené povodně v dotčeném území.

 


Blesková povodeň – Nový Jičín

Zasedání stále pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností Nový Jičín se uskutečnilo dne 5. března 2014 z důvodu výskytu bleskové povodně v dotčeném území.

 


Přirozená povodně – Přerov

Zasedání stále pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností Přerov se uskutečnilo dne 15. dubna 2014 z důvodu výskytu přirozené povodně s následkem narušení funkčnosti objektu kritické infrastruktury v dotčeném území.

 


Cvičení/Kurz 14. 10. 2014, FBI Ostrava

Dne 14. 10. 2014 v prostorách pracoviště projektu SIMPROKIM na VŠB – TU Ostrava, Fakultě bezpečnostního inženýrství se uskutečnil výcvik činnosti stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností s vybranou skupinou příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – ověření reálnosti navržených postupů přípravy. Zvolený modelový scénář cvičení byla „Povodeň Bohumín“.

 

  


Cvičení/Kurz 21. 10. 2014, FBI Ostrava

Dne 21. 10. 2014 v místě pracoviště projektu SIMPROKIM na VŠB – TU Ostrava, Fakultě bezpečnostního inženýrství se uskutečnil výcvik činnosti stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností s vybranou skupinou příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – ověření reálnosti navržených postupů přípravy. Pro nácvik byl zvolen scénář „Přívalová povodeň Nový Jičín“.

 

   


Cvičení/Kurz 4. 11. 2014, FBI Ostrava

V prostorách pracoviště projektu SIMPROKIM na VŠB – TU Ostrava, Fakultě bezpečnostního inženýrství dne 4. 11. 2014 se uskutečnil výcvik činnosti stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností s vybranou skupinou příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – ověření reálnosti navržených postupů přípravy. Pro nácvik byl zvolen scénář „Povodeň Bohumín“.

 

  


Cvičení/Kurz 20. 11. 2014, Lázně Bohdaneč

Ukázkový seminář pro vrcholový management Hasičského záchranného sboru ČR (vedení odboru ochrany obyvatel a krizového řízení GŘ HZS ČR a vedoucí oddělení ochrany obyvatel a krizového řízení krajských ředitelství HZS ČR) proběhl dne 20. 11. 2014 na pracovištích Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč, rozehrávači byli přítomni na pilotním pracovišti projektu SIMPROKIM na VŠB – TU Ostrava, Fakultě bezpečnostního inženýrství. Pro vlastní průběh cvičení byl zvolen scénář „Povodeň Bohumín“. Účastníci byli rozděleni do dvou stálých pracovních skupin krizového štábu ORP s tím, že jedna skupina řešila zadané úkoly a druhá skupina formou aktivní hry nacvičovala týmovou spolupráci.

 

 


Cvičení/Kurz 16. 4. 2015, FBI Ostrava

V místě prostorách pracoviště projektu SIMPROKIM na VŠB – TU Ostrava, Fakultě bezpečnostního inženýrství se dne 16. 4. 2014 uskutečnil nácvik činnosti stálé pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností s vybranou skupinou příslušníků Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje – ověření reálnosti navržených postupů přípravy. Příslušníci sehráli role členů stále pracovní skupiny krizového štábu obce s rozšířenou působností. Do plného počtu členů stálé pracovní skupiny byli doplněni na pozicích představitele PČR a ZZS zástupci katedry 050 FBI. Námětem cvičení byla reálná situace a jednotlivé epizody z povodní v roce 2010 na území ORP Přerov.

 


Cvičení 25. 4. 2015, Ostrava

Dne 25. 4. 2015 na pracoviště projektu SIMPROKIM na VŠB – TU Ostrava, Fakultě bezpečnostního inženýrství proběhlo cvičení věnované tématu „Management a řízení pracovních skupin“. Obsahem cvičení bylo seznámit cvičící s teoretickými východisky managementu a řízením pracovních skupin a stanovit typické role u jednotlivých členů týmu. Součástí cvičení bylo otestovat osobnostní vlastnosti členů týmu prostřednictvím dotazníků. Výsledky dotazníků vedly k předurčením k výkonu jednotlivých týmových rolí v týmu, respektive stálé pracovní skupině.

 

 


Cvičení 16. 6. 2015, Kravaře

Dne 16. 6. 2015 za účasti více než 20 osob, zařazených do Krizového štábu obce s rozšířenou působností Kravaře, se uskutečnila v prostorách Městského úřadu Kravařích jeho pravidelná odborná příprava. Lektorsky tato příprava byla zajištěna v rámci projektu SIMPROMIM a odbornou radou přispěli příslušníci HZS MSK, územního odboru Opava. Pro cvičení byl zvolen scénář „Hromadná dopravní nehoda s následným požárem velkého rozsahu a únikem nebezpečných agrochemických látek do ovzduší“.