Aktuality

Pracovní cesta na Akadeii Pomorskou ve Slupsku

Datum a místo konání: 23.-26.8. 2015, Slupsk

Ve dnech 23.-26. srpna 2015 se uskutečnila pracovní cesta na Akadeii Pomorskou ve Slupsku (Pl). Cílem pracovní cesty byla návštěva Centra simulačních technologií, které je součásti Centrální školy vojenského námořnictva v Ustce. Centrum je v současnosti provozováno jako soubor dílčích simulací činnosti jednotlivých struktur vojenského námořnictva. Koncept komplexního řešení simulační podpory je podnětným impulsem pro přenesení tamních zkušeností do prostředí krizového managementu v ČR.


Plánované aktivity

Součástí plánovaných aktivit v rámci udržitelnosti projektu SIMPROKIM je příprava společného cvičení k přeshraniční spolupráci při řešení krizové situace s pracovníky a studenty Akademie Pomorske ve Słupsku a FBI.