Odborné semináře

KONFERENCE POŽÁRNÍ OCHRANA 2014

Datum a místo konání: 3.-4. 9. 2014, Ostrava

Odkaz: www.spbi.cz

Konference „Požární ochrana“ proběhla ve dnech 3. – 4. září 2014 v Nové aule VŠB – TU Ostrava. Na 4. září 2014 připravil řešitelský tým projektu SIMPROKIM odbornou sekci „Vzdělávání v krizovém řízení“, v jejímž průběhu formou tří přednášek prezentoval dosavadní výsledky a poznatky, získané při řešení projektu. Celkem v sekci vystoupilo 10 přednášejících jak z České republiky, tak ze Slovenska a Polska. V diskuzi odborníci konstatovali, že téma sekce je velmi aktuální a rovněž ocenili dosavadní výsledky a směřování projektu SIMPROKIM.


KONFERENCE POŽÁRNÍ OCHRANY 2015

Datum a místo konání : 9.-10.9. 2015, Ostrava

Odkaz: www.spbi.cz

Konference proběhla ve dnech 9. – 10. září 2015 v Nové aule VŠB – TU Ostrava. Na 10. září 2015 připravil řešitelský tým projektu SIMPROKIM odbornou sekci „Civilní nouzová připravenost“. Na sekci byly formou přednášky prezentovány výsledky a poznatky, získané při řešení projektu. Celkem v sekci vystoupilo 8 přednášejících jak z České republiky, tak z Polska. V diskuzi odborníci ocenili dosavadní výsledky a směřování projektu SIMPROKIM.